Golfenergie Slow Mill

De gemeente Texel gaat het Slow Mill project steunen dat op duurzame wijze energie wil opwekken uit golven. SMS Projects, de ontwikkelaar van de Slow Mill, heeft al verschillende ondernemersprijzen gewonnen voor het innovatieve concept. Eén van de investeerders betrokken bij het Slow Mill project is ifund. De volgende stap is nu de ontwikkeling van een prototype op ware schaal, dat voor de kust van Texel getest zal worden.

Met de Slow Mill wordt golfenergie omgezet in elektriciteit, door een drijver met een aantal bladen eronder die via een kabel verbonden zijn aan een anker op de grond. Door de golven bewegen de drijver en de bladen ten opzichte van het anker op de zeebodem waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Een bijkomend voordeel van de Slow Mill is dat deze niet tot horizon vervuiling zal leiden, omdat bijna de gehele installatie zich onder het wateroppervlak bevindt.

slowmill

Er zijn verschillende kleinere modellen getest en er wordt nu gewerkt aan een Slow Mill op ware schaal: circa 20 meter lang en 11 meter diep met een drijver van 2,5 meter in doorsnede. De gemeente Texel vindt het belangrijk deze innovatie te steunen, om zo bij te dragen aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar schone en duurzame energie. Texel heeft een zeer gunstige locatie voor zowel wind-, zon-, getijde- als golf-energie en de gemeente werkt momenteel aan het opschalen van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie op het eiland met als ambitie om in 2020 volledig energie zelfvoorzienend te zijn. Meer info over de Slow Mill: www.slowmill.nl.