Investeren in zonnepanelen maar niet het budget

Het Nationaal Energiebespaarfonds helpt u verder middels de energiebespaarlening.
Het fonds heeft een omvang van € 300 miljoen waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Het fonds wordt ingezet om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren een gunstige Energiebespaarlening te bieden.

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

Lees meer...

Beatrixzaal energieneutraal door zonnepanelen

Op de Beatrixzaal in Den Burg zijn zonnepanelen geplaatst. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om zonnepanelen te laten plaatsen op vijf gemeentelijke gebouwen. Met deze duurzame energie wordt een concrete bijdrage geleverd aan de ambitie van Texel om zelfvoorzienend te zijn.

De zonnepanelen op de Beatrixzaal zijn inmiddels in gebruik. Deze installatie wekt jaarlijks evenveel (lokale en duurzame) elektriciteit op als de sporthal verbruikt, ongeveer 13.500 kWh. Hiermee is de Beatrixzaal energieneutraal op het gebied van elektriciteit.

Lees meer...

Samen aan de slag met het verduurzamen van de woning

Onder begeleiding van de gemeente Texel en het Duurzaam Bouwloket

Iedereen wil comfortabel wonen, u vast ook. De gemeente Texel ziet mogelijkheden om uw wooncomfort te verhogen met duurzame oplossingen. Door passende maatregelen toe te passen kunt u er in de winter warm bij zitten én bovendien uw energierekening omlaag brengen! De gemeente werkt samen met het Duurzaam Bouwloket om de inwoners te voorzien van onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning.

Lees meer...

Doe de energiesubsidie check

Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Doe de subsidie check via het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket Texel www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen.

Geef aan welke maatregelen u wilt gaan toepassen en ontdek of er landelijke / regionale / lokale subsidieregelingen aanwezig zijn. De adviseurs zoeken het voor u uit!

Lees meer...

Samen slim energiezuinig renoveren van huurwoningen in Noord-Holland

Er ligt de komende jaren een enorme uitdaging om huurwoningen te verduurzamen. Daarom organiseren wij samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl de BIK Challenge. Woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren in Noord-Holland dagen ondernemers in de bouw- en installatie-branche in de BIK Challenge uit om met dé oplossing te komen om hun woningcomplex zo energiezuinig mogelijk te renoveren.

Voorlichtingsbijeenkomst 31 maart 2016.

Lees meer...

Gemeente Texel start met wijkaanpak energiebesparing in Den Burg Bewoners gezocht voor gratis advies

De gemeente Texel start samen met het Duurzaam Bouwloket Texel een wijkaanpak (blauw op het kaartje) energiebesparing in Den Burg. Wijkbewoners kunnen zich aanmelden voor een gratis maatwerkadvies voor energiebesparing. De maatwerkadviezen van de geselecteerde voorbeeldwoningen worden vervolgens gepresenteerd tijdens een informatieavond aan buurtbewoners in juni. Wethouder Hercules: “Een unieke kans voor huiseigenaren die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van energiebesparing. Een mooie gelegenheid om te ontdekken met welke kleine of grotere aanpassingen zij een besparing kunnen realiseren.”

Lees meer...

Zonnepanelen op Rioolwaterzuivering aanbesteed

Texel4Trading gaat eerste drijvende zonneveld op Texel aanleggen

Het Texelse bedrijf Texel4Trading heeft de aanbesteding gewonnen om drijvende zonnepanelen aan te leggen op de bezinkbak van de rioolwaterzuivering Everstekoog aan de Pontweg. Op donderdag 25 februari werd hiervoor eerst een overeenkomst tussen de gemeente Texel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondertekend voor het gebruik van de zuivering door wethouder Eric Hercules en hoogheemraad Ruud Maarschall. Met de aanleg van de ‘zonne-vijver’ maakt Texel haar openbare verlichting helemaal energieneutraal:de panelen gaan net iets meer stroom opwekken dan dat de openbare verlichting nodig heeft.

Lees meer...