Informatie en advies over dakisolatie

Is uw slaapkamer of zolderkamer koud gedurende de wintermaanden? Stookt u enorm om de kamer op temperatuur te krijgen?
Het isoleren van uw dak is een relatief goedkope maatregel waarmee u de warmte in de kamer vasthoudt en flink veel energie bespaart.

Lees meer...

Terugblik op de bijeenkomst Texelse ondernemers verduurzamen huizen van bewoners op Texel

De wil om met een aanbod te komen voor het verduurzamen van woningen is er, dat is zeker. Maar de kennis over hoe dit te organiseren ontbreekt vaak nog. Met die inleiding opende Jan Jacob Rab, voorzitter van de sectie Bouw & Installatie van Texels Informatie Platform (TOP), de bijeenkomst die TOP en de Kamer van Koophandel gezamenlijk organiseerden op Texel. De vraag die centraal stond was: Hoe kunnen we een passend, maar ook onderscheidend aanbod ontwikkelen met elkaar? Een overizcht van de praktische tips van die middag.

Lees meer...

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie voor sportaccommodaties

Sinds 4 januari 2016 is er een nieuwe subsidieregeling in werking getreden die zich richt op investeringen in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Lees meer...

Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verlengd

De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is in de provincie Noord-Holland met één jaar verlengd. Agrariërs, voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok kunnen een aanvraag voor subsidie indienen tot en met oktober 2016. Met de regeling beoogd het ministerie van Infrastructuur en Milieu via de provincies om zoveel mogelijk asbestdaken te saneren, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en daarmee gezondheids-risico’s te verminderen. Maar ook een versnelling in asbestverwijdering te realiseren in aanloop naar het asbestverbod vanaf 2024.

Lees meer...

Verruiming Energie Investerkingsaftrek

In 2016 is de Energie Investeringsafrek (EIA) enorm verruimd. Dit betekent dat u als ondernemer kunt profiteren van fiscaal voordeel wanneer u investeert in onder meer energiebesparende bedrijfsmiddelen, duurzame prodcutiemethoden of energiewinning.

Lees meer...

Subsidie voor maatregelen duurzame energie in 2016

Goed nieuws voor bewoners (en ondernemers) die hun woning (of bedrijfspand) willen verduurzamen. In de Staatscourant van 17 december 2015 is de landelijke investeringssubsidie gepubliceerd over subsidies voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. Dit houdt in dat subsidie aangevraagd kan worden via de rijksoverheid. De volgende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

- Warmtepompboilers
- Hybride warmtepompen
- Lucht-Water warmtepompen
- Grond-Water en Water-Water warmtepompen
- Pelletkachels
- Houtgestookte biomassaketels
- Zonneboiler systemen

Lees meer...

Energieloket Texel succesvol

Sinds de zomer van 2011 tot ongeveer een jaar geleden heeft de gemeente Texel een Energieloket gehad. Dit Energieloket heeft een subsidieregeling voor nieuwbouw en bestaande bouw uitgevoerd, mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. Deze regeling en daarmee het Energieloket is inmiddels volledig afgerond.

Lees meer...

Hoe vordert de zonneweide bij Everstekoog?

Vorig jaar werd bekend dat TexelEnergie een vergunning heeft gekregen voor het plaatsen van een zonneweide bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Everstekoog aan de Pontweg. Hierbij een update over de vorderingen.

Lees meer...

Texel ondertekent Klimaatverklaring

Als steunbetuiging aan de klimaatconferentie in Parijs heeft Texel de Klimaatverklaring ondertekend. De klimaatconferentie in de Franse hoofdstad vindt plaats van 30 november tot en met 11 december dit jaar. Met de handtekening geven de deelnemers aan zich in te zetten dat de ambtelijke organisatie na 2030 geen broeikasgassen meer produceert. Het streven is dat de gemeentes voor 2050 klimaatneutraal zijn. Eric Hercules: “Op Texel hebben we een hoge duurzaamheidsambitie, ons streven is om al in 2020 klimaatneutraal te zijn. Met deze verklaring geven we als lokale overheid een sterk signaal af richting Den Haag, Brussel en Parijs. Een signaal waar niemand omheen kan ”.

Lees meer...

De tochtstrippenbrigade bij u in huis

Heeft u thuis last van tocht of koude bij de draaiende delen in uw raam of deurkozijn? Dit heeft er veelal mee te maken dat er geen goede aansluiting in het kozijnprofiel is. Dit kan te maken hebben met slechte montage, maar ook met het verslijten van de rubberen en/of kunststof kader profielen die zorgen voor een ‘’goede’’ afdichting van het draaiende deel van het kozijn. De onderstaande praktijkvoorbeelden geven een aantal situaties weer met een slechte naad en kierdichting die wellicht voor u herkenbaar zijn. Doe uw voordeel met de onderstaande tips!

Lees meer...