Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verlengd

De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is in de provincie Noord-Holland met één jaar verlengd. Agrariërs, voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok kunnen een aanvraag voor subsidie indienen tot en met oktober 2016. Met de regeling beoogd het ministerie van Infrastructuur en Milieu via de provincies om zoveel mogelijk asbestdaken te saneren, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en daarmee gezondheids-risico’s te verminderen. Maar ook een versnelling in asbestverwijdering te realiseren in aanloop naar het asbestverbod vanaf 2024.

Lees meer...

Verruiming Energie Investerkingsaftrek

In 2016 is de Energie Investeringsafrek (EIA) enorm verruimd. Dit betekent dat u als ondernemer kunt profiteren van fiscaal voordeel wanneer u investeert in onder meer energiebesparende bedrijfsmiddelen, duurzame prodcutiemethoden of energiewinning.

Lees meer...

Subsidie voor maatregelen duurzame energie in 2016

Goed nieuws voor bewoners (en ondernemers) die hun woning (of bedrijfspand) willen verduurzamen. In de Staatscourant van 17 december 2015 is de landelijke investeringssubsidie gepubliceerd over subsidies voor kleine installaties voor duurzame energieproductie. Dit houdt in dat subsidie aangevraagd kan worden via de rijksoverheid. De volgende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

- Warmtepompboilers
- Hybride warmtepompen
- Lucht-Water warmtepompen
- Grond-Water en Water-Water warmtepompen
- Pelletkachels
- Houtgestookte biomassaketels
- Zonneboiler systemen

Lees meer...

Energieloket Texel succesvol

Sinds de zomer van 2011 tot ongeveer een jaar geleden heeft de gemeente Texel een Energieloket gehad. Dit Energieloket heeft een subsidieregeling voor nieuwbouw en bestaande bouw uitgevoerd, mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. Deze regeling en daarmee het Energieloket is inmiddels volledig afgerond.

Lees meer...

Hoe vordert de zonneweide bij Everstekoog?

Vorig jaar werd bekend dat TexelEnergie een vergunning heeft gekregen voor het plaatsen van een zonneweide bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Everstekoog aan de Pontweg. Hierbij een update over de vorderingen.

Lees meer...

Texel ondertekent Klimaatverklaring

Als steunbetuiging aan de klimaatconferentie in Parijs heeft Texel de Klimaatverklaring ondertekend. De klimaatconferentie in de Franse hoofdstad vindt plaats van 30 november tot en met 11 december dit jaar. Met de handtekening geven de deelnemers aan zich in te zetten dat de ambtelijke organisatie na 2030 geen broeikasgassen meer produceert. Het streven is dat de gemeentes voor 2050 klimaatneutraal zijn. Eric Hercules: “Op Texel hebben we een hoge duurzaamheidsambitie, ons streven is om al in 2020 klimaatneutraal te zijn. Met deze verklaring geven we als lokale overheid een sterk signaal af richting Den Haag, Brussel en Parijs. Een signaal waar niemand omheen kan ”.

Lees meer...

De tochtstrippenbrigade bij u in huis

Heeft u thuis last van tocht of koude bij de draaiende delen in uw raam of deurkozijn? Dit heeft er veelal mee te maken dat er geen goede aansluiting in het kozijnprofiel is. Dit kan te maken hebben met slechte montage, maar ook met het verslijten van de rubberen en/of kunststof kader profielen die zorgen voor een ‘’goede’’ afdichting van het draaiende deel van het kozijn. De onderstaande praktijkvoorbeelden geven een aantal situaties weer met een slechte naad en kierdichting die wellicht voor u herkenbaar zijn. Doe uw voordeel met de onderstaande tips!

Lees meer...

Texelse ondernemers verduurzamen huizen van bewoners op Texel

De Kamer van Koophandel nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst op donderdagavond 19 november om 19.00 uur in de Schoutenzaal van Hotel De Lindeboom (inloop vanaf 18.45 uur). De Kamer van Koophandel organiseert deze avond samen met Texelse ondernemers in het kader van het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) dat de Kamer in opdracht van de provincie Noord-Holland uitvoert. Namens de gehele organisatie nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn.

Meldt u zich vooraf aan bij 

Lees meer...

Luchtkwaliteit en gezondheid in uw woning

Volgens cijfers van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verblijven wij gemiddeld 85% van ons leven binnen, waarvan 70% in onze eigen woning. U kunt dus al raden hoe belangrijk een gezond en comfortabel binnenklimaat is. Allerlei stoffen die in onze woning kunnen vrijkomen, zoals formaldehyde, vocht, verbrandingsproducten en radon, kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. De hoeveelheid ongezonde stoffen zijn bij ons binnen vaak groter dan buiten en kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Ventilatie in uw woning is dus zeer belangrijk. Sterker nog, goede ventilatie voor een gezond en comfortabel binnenklimaat is wettelijk verplicht. De minimale eisen voor ventilatie waar een woning aan moet voldoen staan in het bouwbesluit.

Lees meer...

Informatiebijeenkomst Slim Verlicht 29 juni Stayokay

De verlichting op Texel wordt duurzaam en slim. Uitgangspunt hierbij is licht (LED) waar het moet, donker waar en wanneer het kan. Binnenkort start de uitvoering van dit project.

Maandag 29 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in Stayokay om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om zich te laten informeren over de veranderingen in
verlichting en wat deze veranderingen voor ieder persoonlijk kan betekenen.

Lees meer...