We halen meer uit ons afval!

Grondstoffen

Op Texel willen we de afvalberg zoveel mogelijk verkleinen. Hoe minder afval er afgevoerd hoeft te worden, hoe beter dat is voor ons milieu. Als we de bruikbare grondstoffen scheiden van ons restafval, kunnen die worden hergebruikt. Bijvoorbeeld voor nieuwe producten of om er energie mee op te wekken. Als we ons daar met z'n allen voor inzetten, is er veel winst te behalen. Niet alleen financieel, maar vooral voor onze leefomgeving.

Minder restafval
De gemeente Texel wil meer aandacht besteden aan het scheiden van afval. Nu wordt restafval afgevoerd van Texel en verbrand. Mét alle nuttige grondstoffen die we veel beter zouden kunnen gebruiken. Daarom gaan we onderzoeken hoe we deze nuttige grondstoffen, zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, plastic, metaal, glas en textiel, uit het afval kunnen halen om ze te verwerken in of tot nieuwe producten. We hebben een ambitieus streven: we gaan ervoor om het restafval per persoon te verminderen van 175 kilo nu naar 50 kilo per jaar in 2020. Dat betekent een besparing van bijna 70 procent!

Meer scheiden
Inmiddels is algemeen bekend dat GFT, glas, papier en textiel worden hergebruikt of verwerkt worden in nieuwe producten. Veel Texelaars scheiden deze materialen al van het overige afval. Sinds enkele jaren wordt ook plastic apart ingezameld. Dat levert een flinke vermindering van het restafval op. Maar we kunnen nog veel meer doen. Samen met andere bedrijven en organisaties ontwikkelen we plannen om nog meer nuttige grondstoffen uit ons afval te halen.

Eigen energievoorziening?
We onderzoeken bijvoorbeeld of en hoe het ingezamelde groenafval kan bijdragen aan energieopwekking op ons eiland. Deze energie kan worden ingezet om onze andere ambitie, Texel volledig energieneutraal in 2020, waar te kunnen maken. Bij dit onderzoek wordt ook andere biomassa, zoals landbouwafval, vethoudend afval, landbouwgewassen en berm- en slootruigte, betrokken.

Gemeente Texel's portrait
Gemeente Texel

 

T. 14 0222 (zonder netnummer)
E.
I. www.texel.nl