Subsidie energiebesparing eigen huis binnen nu en vier weken op

Naar verwachting is de subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen binnen enkele weken op. Woningeigenaren kunnen nog wel een aanvraag indienen. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners helemaal is aangevraagd, sluit de subsidieregeling. Vanaf dat moment kunnen er geen aanvragen via RVO worden ingediend. Subsidieverlener RVO laat iets meer aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen.

Lees meer...

Nieuwe subsidie en lening voor energieneutraal verbouwen

Maak nu gebruik van een nieuwe subsidieregeling en/ of een lening om uw woning tot energieneutraal te verbouwen. De subsidie is bedoeld om inwoners van Texel met een eigen woning te stimuleren hun woning tot energieneutraal te verbouwen. Een woning is energieneutraal als het, over een heel jaar genomen, net zoveel energie zelf opwekt als dat het, inclusief de bewoners, verbruikt. Een energieneutrale woning is mogelijk zonder aan comfort in te leveren. Dit vergt wel een investering, maar op termijn levert het u geld op. Bovendien bent u dan niet meer afhankelijk van energieleveranciers en van fossiele energie. √Čn u helpt mee om de wereld leefbaar te houden voor uw (klein)kinderen.

Lees meer...

Drijvend zonneveld op rioolwaterzuivering is aangesloten

Het drijvende zonnepark op de rioolwaterzuivering is inmiddels aangesloten. Dit drijvende zonnepark is onderdeel van het project om de openbare verlichting op Texel energieneutraal te maken. Deze zonnepanelen wekken jaarlijks minstens zoveel duurzame lokale energie op als de openbare verlichting van Texel verbruikt.

Lees meer...

Eric Hercules spreekt op nationale Klimaattop

Op initiatief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vindt op woensdag 26 oktober de Nationale Klimaattop 2016 plaats in de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma openen de top gezamenlijk. De klimaattop staat in het teken van concrete acties; hoe is het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Tijdens diverse ’breakoutsessies’ worden afspraken gemaakt, initiatieven gelanceerd en kennis gedeeld. Eric Hercules, wethouder Duurzaamheid zal tijdens een van deze sessie spreken over het project Slim Verlicht op Texel.

Lees meer...

Subsidie voor energiebesparing

Het Rijk opent vanaf 15 september een nieuwe subsidie van 60 miljoen voor energiebesparing. Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens 2 verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of HR++glas.

Lees meer...

Informatie over het plaatsen van een zonneboiler

Heeft u wel eens nagedacht over het plaatsen van een zonneboiler (ook wel zonnecollector genoemd)? Het toepassen van een zonneboilersysteem kan u jaarlijks veel geld besparen. U hoeft namelijk minder te stoken om het warme water op de gewenste temperatuur te krijgen. Op dit moment is er een subsidieregeling beschikbaar, waardoor het extra aantrekkelijk is om de overweging te maken.

Lees meer...