Drijvend zonneveld op rioolwaterzuivering is aangesloten

Het drijvende zonnepark op de rioolwaterzuivering is inmiddels aangesloten. Dit drijvende zonnepark is onderdeel van het project om de openbare verlichting op Texel energieneutraal te maken. Deze zonnepanelen wekken jaarlijks minstens zoveel duurzame lokale energie op als de openbare verlichting van Texel verbruikt.

Lees meer...

Eric Hercules spreekt op nationale Klimaattop

Op initiatief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vindt op woensdag 26 oktober de Nationale Klimaattop 2016 plaats in de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma openen de top gezamenlijk. De klimaattop staat in het teken van concrete acties; hoe is het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Tijdens diverse ’breakoutsessies’ worden afspraken gemaakt, initiatieven gelanceerd en kennis gedeeld. Eric Hercules, wethouder Duurzaamheid zal tijdens een van deze sessie spreken over het project Slim Verlicht op Texel.

Lees meer...

Subsidie voor energiebesparing

Het Rijk opent vanaf 15 september een nieuwe subsidie van 60 miljoen voor energiebesparing. Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens 2 verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of HR++glas.

Lees meer...

Informatie over het plaatsen van een zonneboiler

Heeft u wel eens nagedacht over het plaatsen van een zonneboiler (ook wel zonnecollector genoemd)? Het toepassen van een zonneboilersysteem kan u jaarlijks veel geld besparen. U hoeft namelijk minder te stoken om het warme water op de gewenste temperatuur te krijgen. Op dit moment is er een subsidieregeling beschikbaar, waardoor het extra aantrekkelijk is om de overweging te maken.

Lees meer...

Investeren in zonnepanelen maar niet het budget

Het Nationaal Energiebespaarfonds helpt u verder middels de energiebespaarlening.
Het fonds heeft een omvang van € 300 miljoen waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Het fonds wordt ingezet om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren een gunstige Energiebespaarlening te bieden.

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

Lees meer...

Beatrixzaal energieneutraal door zonnepanelen

Op de Beatrixzaal in Den Burg zijn zonnepanelen geplaatst. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om zonnepanelen te laten plaatsen op vijf gemeentelijke gebouwen. Met deze duurzame energie wordt een concrete bijdrage geleverd aan de ambitie van Texel om zelfvoorzienend te zijn.

De zonnepanelen op de Beatrixzaal zijn inmiddels in gebruik. Deze installatie wekt jaarlijks evenveel (lokale en duurzame) elektriciteit op als de sporthal verbruikt, ongeveer 13.500 kWh. Hiermee is de Beatrixzaal energieneutraal op het gebied van elektriciteit.

Lees meer...